Broker Ubezpieczeniowy WDB S.A. wraz z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy i pracowników Policji województwa dolnośląskiego oraz członków ich rodzin.

Hero U Na Zycie

Grupowe Ubezpieczenie

na życie

Zakres

ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ DOSTĘPNE WARIANTY

Wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną (skumulowaną) wysokość świadczenia. Małżonek, partner i pełnoletnie dzieci mogą przystąpić do tego samego wariantu, co funkcjonariusz/pracownik lub wariantu z niższymi świadczeniami.

ZAKRES OCHRONYWARIANT 1
[zł]
WARIANT 2
[zł]
WARIANT 3
[zł]
WARIANT 4
[zł]
Śmierć Osoby Ubezpieczonej70 00080 00090 000120 000
choroba śmiertelna35 00040 00045 00060 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku155 000180 000195 000240 000
w następstwie udaru mózgu lub zawału serca135 000155 000175 000220 000
w następstwie wypadku przy pracy240 000300 000325 000370 000
w następstwie wypadku komunikacyjnego240 000300 000325 000370 000
w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy325 000420 000455 000520 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)
w następstwie nieszczęśliwego wypadku460540620850
w następstwie udaru mózgu lub zawału serca400460530700
Poważne zachorowanie – wariant max8 00010 00015 00020 000
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
w następstwie nieszczęśliwego wypadku10 00010 00010 00015 000
w następstwie choroby10 00010 00010 00015 000
Operacja chirurgiczna pięć grup wypłaty: A 100%, B 75%; C 50%; D 25%; E 12,5%1 5001 5001 5002 000
Pobyt Osoby Ubezpieczonej w szpitalu (świadczenie dzienne)
w następstwie choroby – stała do 180 dni7080100130
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – stała do 180 dni140150220280
w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – do 14 dni / od 15 dni135 / 70155 / 80205 / 100310 / 130
w następstwie wypadku komunikacyjnego – do 14 dni / od 15 dni280 / 140300 / 150440 / 220580 / 280
w następstwie wypadku przy pracy – do 14 dni / od 15 dni280 / 140300 / 150440 / 220580 / 280
w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy – do 14 dni / od 15 dni420 / 140450 / 150660 / 220880 / 280
Pobyt na OIOM (świadczenie dzienne)120120210280
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu (świadczenie dzienne) w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby556595120
Osierocenie dziecka4 4005 0006 00010 000
Urodzenie się dziecka1 1001 3001 5002 500
Urodzenie się martwego noworodka2 2002 6003 0005 000
Śmierć dziecka4 4005 0005 5008 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku8 80010 00011 00016 000
Poważne zachorowanie dziecka12 00018 00021 00030 000
Śmierć małżonka12 00014 00020 00030 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku32 00042 00048 00070 000
Poważne zachorowanie małżonka - wariant plus4 0004 8005 4007 000
Śmierć rodzica lub śmierć teścia2 0002 3002 6003 200
w następstwie nieszczęśliwego wypadku3 0003 3003 8005 000
Pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność uzyskania świadczeń assistancewariant standard
Składka miesięczna54,00 zł64,00 zł74,00 zł125,00 zł
Zakres

ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ DOSTĘPNE WARIANTY

Wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną (skumulowaną) wysokość świadczenia. Małżonek, partner i pełnoletnie dzieci mogą przystąpić do tego samego wariantu, co funkcjonariusz/pracownik lub wariantu z niższymi świadczeniami.

ZAKRES OCHRONYCEGIEŁKA 1 [zł]
Śmierć Osoby Ubezpieczonej80 000
choroba śmiertelna40 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku200 000
w następstwie udaru mózgu lub zawału serca80 001
w następstwie wypadku przy pracy300 000
w następstwie wypadku komunikacyjnego300 000
w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy450 000
Składka miesięczna17 zł
ZAKRES OCHRONYCEGIEŁKA 2 [zł]
Poważne zachorowanie – wariant max3 000
Pobyt Osoby Ubezpieczonej w szpitalu (świadczenie dzienne)
w następstwie choroby – stała do 180 dni50
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – stała do 180 dni100
w następstwie wypadku komunikacyjnego – do 14 dni / od 15 dni150 / 100
Pobyt na OIOM (świadczenie jednorazowe)500
Leczenie specjalistyczne5 000
Składka miesięczna12 zł
Co Robic

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA

Wypelnij Deklaracje

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie i podpisanie deklaracji przez każdą z osób ubezpieczonych (tj. funkcjonariusza/pracownika Policji woj. dolnośląskiego, małżonka/partnera i pełnoletnich dzieci).

Otwórz
link

1

Zapoznaj się z RODO i załączonymi dokumentami.
Zaznacz wymagane oświadczenia.

2

Wybierz jeden z wariantów
ubezpieczenia.

3

Uzupełnij formularz e-deklaracji, podając swoje dane jako osoby przystępującej do programu.

4

Zatwierdź e-deklarację
i po otrzymaniu loginu oraz hasła zaloguj się. (login i hasło otrzymasz e-mailem)

5

Po zalogowaniu się musisz dokończyć proces: potwierdź dane kodem z SMS-a.

Wazne

Ważne:

Członek rodziny może przystąpić do ubezpieczenia w momencie, gdy e-deklaracja Funkcjonariusza/Pracownika została zatwierdzona kodem z SMS-a. PAMIĘTAJ, że e-deklarację zgłaszanego członka rodziny musi zatwierdzić Funkcjonariusz/Pracownik.

Definicje

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

Zgloszenie

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

Wszystkie możliwości zgłoszenia roszczenia w ramach ubezpieczenia dostępne są w zakładce: Likwidacja szkód.

Przystapienie

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA ORAZ OBSŁUGA UBEZPIECZENIA

Deklaracja Przystapienia 1

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Dolnośląskiego
Plac Muzealny 16
50-035 Wrocław

Dominika Ziąber
tel. kom.: 506 609 872
tel.: 47 871 35 51
e-mail: polisanszzp@gmail.com

Deklaracja Przystapienia 2

W razie pytań dotyczących programu, bądź zakresu ubezpieczenia prosimy o kontakt z obsługującym brokerem WDB S.A.
Dane w zakładce Kontakt – tutaj kliknij.