Broker Ubezpieczeniowy WDB S.A. wraz z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia zdrowotnego PULS ZDROWIA dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji województwa dolnośląskiego oraz członków ich Rodzin.

Hero U Zdrowotne

Grupowe Ubezpieczenie

zdrowotne
puls zdrowia

Komu

NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PULS ZDROWIA

Ubezpieczenie PULS ZDROWIA to przede wszystkim ambulatoryjna opieka zdrowotna, tj. dostęp do licznych specjalistów i zaawansowanych badań, komfortowe warunki leczenia w prywatnych placówkach medycznych, a w szczególności:

  • gwarancja dostępu do wysokiej jakości usług medycznych - naszym priorytetem jest czas dostępu do opieki podstawowej i specjalistycznej: m.in. 24 h (dzień roboczy) dla internisty, pediatry, lekarza rodzinnego,
  • wsparcie infolinii medycznej w umawianiu spotkań,
  • nielimitowany dostęp do lekarzy blisko 40 specjalizacji oraz ponad 460 badań diagnostycznych w zależności od wybranego wariantu,
  • leczenie w prywatnych placówkach medycznych (ponad 1500 lokalizacji na terytorium RP),
  • bezgotówkowa obsługa oraz możliwość częściowej refundacji za wizyty u dowolnie wybranego lekarza spoza sieci),
  • ochrona dla najbliższych – możliwość objęcia ochroną medyczną członków rodzin partnera/współmałżonka i dzieci),
  • możliwość refundacji kosztów.
Zakres

ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ DOSTĘPNE WARIANTY

Wariant ubezpieczeniaALFABETAGAMMADELTA
Rodzaj ubezpieczenia
Opieka zdrowotna
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej: internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnejTAKTAKTAKTAK
specjaliści 8192539
specjaliści dziecięcy 8172124
prowadzenie ciąży TAKTAKTAKTAK
badania diagnostyczne49150217468
zabiegi ambulatoryjne 33587293
badania endoskopowe 021314
usg7324145
rtg22150152153
tomografia komputerowaNIENIETAKTAK
rezonans magnetyczny NIENIETAKTAK
badania czynnościowe 561015
ambulatoryjna opieka pielęgniarska 12121212
szczepienia ochronne2222
wizyty domowe --4 wizyty10 wizyt
rehabilitacja---30 zabiegów
Refundacja kosztów
(lekarze spoza sieci, dowolnie wybrany)
zwrot kosztów świadczeń - limit cenowy za określone świadczeniezwrot kosztów świadczeń - limit cenowy za określone świadczeniezwrot kosztów świadczeń - limit cenowy za określone świadczeniezwrot kosztów świadczeń - limit cenowy za określone świadczenie
1 Ubezpieczenie funkcjonariuszy/pracowników
Składka miesięczna za osobę (zł)
63 zł83 zł95,50 zł127,50 zł
2 Ubezpieczenie partnerskie
Składka miesięczna za pakiet (zł)
126,50 zł166 zł191 zł255,50 zł
3 Ubezpieczenie rodzinne
Składka miesięczna za rodzinę (zł)
189 zł249 zł286 zł384 zł

1 Ubezpieczenie funkcjonariusza/pracownika – ubezpieczenie zawierane na rzecz Ubezpieczonego pracownika Ubezpieczającego;

2  Ubezpieczenie partnerskie – ubezpieczenie zawierane na rzecz Ubezpieczonego funkcjonariusza/ pracownika Ubezpieczającego i jego współmałżonka/ partnera, lub funkcjonariusza/ pracownika Ubezpieczającego i jego dziecka;

3  Ubezpieczenie rodzinne – ubezpieczenie zawierane na rzecz Ubezpieczonego funkcjonariusza/ pracownika Ubezpieczającego i jego współmałżonka/ partnera oraz ich dzieci;

ALFA

internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, chirurg, gastrolog, ginekolog, kardiolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog

BETA

internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, chirurg, gastrolog, ginekolog, kardiolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog, alergolog, anestezjolog,audiolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, onkolog, ortopeda, pulmonolog, radiolog, reumatolog

GAMMA

internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, chirurg, gastrolog, ginekolog,kardiolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog, alergolog, anestezjolog, audiolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, onkolog, ortopeda, pulmonolog, radiolog, reumatolog, chirurg naczyniowy, hematolog, lekarz chorób zakaźnych, nefrolog, neurochirurg, wenerolog

DELTA

internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, chirurg, gastrolog, ginekolog, kardiolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog, alergolog, anestezjolog, audiolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, onkolog, ortopeda, pulmonolog, radiolog, reumatolog, chirurg naczyniowy, hematolog, lekarz chorób zakaźnych, nefrolog, neurochirurg, wenerolog, androlog, angiolog, chirurg onkolog, foniatra, ortopeda traumatolog, ginekolog endokrynolog, hepatolog, hipertensjolog, immunolog, kardiochirurg, proktolog, lekarz medycyny tropikalnej, lekarz specjalista rehabilitacji, torakochirurg

Realizacja Uslugi Med

JAK ZREALIZOWAĆ USŁUGĘ MEDYCZNĄ

Wszystkie możliwości zgłoszenia roszczenia / zrealizowania usługi medycznej w ramach ubezpieczenia dostępne są w zakładce: Likwidacja szkód.

Lista Placowek

Lista placówek do umowy grupowego ubezpieczenia PULS ZDROWIA - placówki Partnera Medycznego InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group POLMED S.A. oraz placówki współpracujące.

Przystapienie

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA ORAZ OBSŁUGA UBEZPIECZENIA

Deklaracja Przystapienia 1

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Dolnośląskiego
Plac Muzealny 16
50-035 Wrocław

Dominika Ziąber
tel. kom.: 506 609 872
tel.: 47 871 35 51
e-mail: polisanszzp@gmail.com

Deklaracja Przystapienia 2

W razie pytań dotyczących programu, bądź zakresu ubezpieczenia prosimy o kontakt z obsługującym brokerem WDB S.A.
Dane w zakładce Kontakt – tutaj kliknij.

Oddział odpowiedzialny za informacje dotyczące programu:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
ul. Noakowskiego 22 I Oddział w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.

Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.