Hero Likwidacja Szkod

Likwidacja

szkód

U Na Zycie

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Likwidacja Szkod Www

ON-LINE

Formularz Wniosku oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.compensa.pl, w zakładce „Zgłoszenie szkody”. Na tej stronie można zgłosić roszczenie on-line wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody. W tym celu należy przygotować skany lub zdjęcia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zgłaszanego roszczenia, które należy dołączyć do wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Likwidacja Szkod Mail

MAILOWO

Istnieje również możliwość zgłaszania roszczeń w formie skanów na adres e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl

Likwidacja Szkod Poczta

W RAZIE WYBORU TRADYCYJNEJ FORMY NALEŻY PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

- dokładnie wypełnić Wniosek o wypłatę świadczenia,
- dołączyć wszystkie wymagane dokumenty,
- przekazać komplet dokumentów bezpośrednio na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
faks: +48 22 501 60 01
lub do najbliższej jednostki terenowej Compensy.

Likwidacja Szkod Telefon

TELEFONICZNIE

Informacje na temat świadczeń po złożeniu wniosku o wypłatę można uzyskać dzwoniąc pod numer: +48 22 501 61 00.

U Nnw Plus

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW PLUS

Likwidacja Szkod Www

ON-LINE

za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl

Likwidacja Szkod Telefon

TELEFONICZNIE

pod numerem
+48 22 575 25 25 (infolinia czynna 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu)

Likwidacja Szkod Poczta

LISTOWNIE

InterRisk T.U.S.A.
Vienna Insurance Group,
skr. poczt. 3334
40-610 Katowice

U Zdrowotne

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PULS ZDROWIA

Likwidacja Szkod Telefon

TELEFONICZNIE

pod numerem
+58 771 98 23
(infolinia czynna 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu)

Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta daje możliwość realnego kontrolowania realizowanych usług, ich dostępności oraz jakości. Centrum Obsługi Partnera Medycznego liczy ponad 200 konsultantów.

Jako jedyny operator medyczny koordynuje dostęp do świadczeń we wszystkich placówkach swojej sieci.