Hero Kontakt

KONTAKT

Wypelnij Deklaracje

SKŁADANIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA / OBSŁUGA UBEZPIECZENIA

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów woj. Dolnośląskiego
Plac Muzealny 16
50-035 Wrocław

Dominika Ziąber
tel. kom.: 506 609 872
tel.: 47 871 35 51
e-mail: polisanszzp@gmail.com

Dane Kontaktowe

DANE KONTAKTOWE DO BROKERA WDB S.A. - PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMÓW, ZAKRESU UBEZPIECZENIA

WDB S.A.
Zespół Ubezpieczeń Grupowych
ul. Migdałowa 4 lok.28
02-796 Warszawa

tel. kom.: 503 976 160
tel.: 22 628 46 41
e-mail: grupowe.policja@wdbsa.pl